DOZ Spółka Akcyjna Direct Spółka Komandytowa

DOZ Spółka Akcyjna DIRECT Spółka Komandytowa Hurtownia Farmaceutyczna


ul. Kinga C. Gillette 9 i 11

94-406 Łódź

sekretariat_dd@dozdirect.pl

tel. +48 42 888 13 41

Godziny pracy: całodobowo z wyłączeniem świąt

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy KRS

ul. Pomorska 37

90-203 Łódź

KRS: 0000529517

REGON: 730374132

NIP: 827-18-07-718

BDO: 000018032